مژگان لطفی
مژگان لطفی
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مشاوره و آموزش در خصوص بیماری های مقاربتی ایدز و هپاتیت و...، انجام غربالگری پستان، معاینات دوره ای پستان، مراقبت های قبل از بارداری، مراقبت های دوران بارداری
ابهر، میدان معلم
موتور جست‌وجوی دکتر بیگ همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger