کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (جنوب تهران)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (جنوب تهران)
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، آفازی، کاردرمانی اندام فوقانی و مهارت های دست، بازی درمانی، کم شنوایی
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی و کاردرمانی زهرا نصیری پور
گفتاردرمانی و کاردرمانی زهرا نصیری پور
زمینه‌های کاری: سندرم داون، روانشناسی در نوجوانان، لجبازی در کودکان، اختلالات یادگیری، ارزیابی و درمان مشکلات حرکتی
تهران، شهران شمالی
موتور جست‌وجوی دکتر بیگ همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger