گفتاردرمانی برنا
گفتاردرمانی برنا
زمینه‌های کاری: آپراکسی، شکاف کام و لب، لکنت(کودکان و بزرگسالان)، نقص توجه و بیش فعالی، اختلالات گفتاری و آفازی ثانویه به سکته و آسیب مغزی
تهران، خیابان پیروزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (نیرو هوایی)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (نیرو هوایی)
زمینه‌های کاری: کاردرمانی یکپارچگی حسی، اختلال صوت، شکاف لب و کام، نوروتراپی، کم توانی ذهنی
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین
زمینه‌های کاری: تعادلی، اختلال یادگیری، موسیقی درمانی انفرادی و گروهی، فلج مغزی، سکته مغزی
تهران، پیروزی
موتور جست‌وجوی دکتر بیگ همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger