گفتاردرمانی سبز
گفتاردرمانی سبز
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اختلالات یادگیری، اختلالات بلع، مشکلات تولید گفتار
ارومیه، خیابان شورا
گفتاردرمانی نوا
گفتاردرمانی نوا
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت و تشدید(شکاف لب و کام)، سکته مغزی، کاشت حلزون، اختلالات طیف اتیسم، پارکینسون
ارومیه، خیابان خیام شمالی
گفتاردرمانی نوا ( خیابان سرداران )
گفتاردرمانی نوا ( خیابان سرداران )
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: ام اس و...)، اختلالات طیف اتیسم، اختلالات روانی گفتار(لکنت)، سکته مغزی، کاشت حلزون
ارومیه، خیابان خیام شمالی
گفتاردرمانی نوا ( خیام شمالی )
گفتاردرمانی نوا ( خیام شمالی )
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری و بیش فعالی( ADHD)، کاشت حلزون، کودکان کم شنوا، اختلالات تولیدی و تلفظی، اختلالات روانی گفتار(لکنت)
ارومیه، خیابان خیام شمالی
گفتاردرمانی نوا ( خان باباخان )
گفتاردرمانی نوا ( خان باباخان )
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت و تشدید(شکاف لب و کام)، اختلال بلع، سکته مغزی، اختلالات روانی گفتار(لکنت)، پارکینسون
ارومیه، خیابان خیام شمالی
موتور جست‌وجوی دکتر بیگ همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger