دکتر نیما رهنمون (اندرزگو)
دکتر نیما رهنمون (اندرزگو)
متخصص: ارتودنسى و ناهنجاریهای فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتونسی ثابت، ارتودنسی همرنگ دندان، ارتودنسی نامرئی، ارتودنسی با کشیدن، ارتودنسی کودکان
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر دندانپزشک تهران (اندرزگو)
دکتر دندانپزشک تهران (اندرزگو)
متخصص: ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودنسی لینگوال، ارتودنسی نامرئی(clear aligner)، مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن، ارتودنسی همرنگ دندان، ارتودنسی کودکان و بزرگسالان
تهران، -
موتور جست‌وجوی دکتر بیگ همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger