دکتر سعید صفائیان پور (دروازه تهران)
دکتر سعید صفائیان پور (دروازه تهران)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ایمپلنت، دنداپزشک زیبایی، پروتز ثابت و متحرک، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان، میدان جمهوری
موتور جست‌وجوی دکتر بیگ همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger