دکتر نازیلا عباسی فرد (خیابان فرمانداری)
دکتر نازیلا عباسی فرد (خیابان فرمانداری)
آشنایی کوتاه: زیبایی
زمینه‌های کاری: درمان ریزش مو، پی آرپی، جوانسازی پوست، درمان جوش وجای جوش، برنامه ی ویژه ی جوانسازی اختصاصی هر فرد
ورامین، خیابان شهدا
موتور جست‌وجوی دکتر بیگ همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger