دکتر مریم قربانپور (پاسداران)
دکتر مریم قربانپور (پاسداران)
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، جراحی تخمدان، درمان خشکی واژن، درمان عفونت زنان، درمان بیماری های رحم
تهران، خیابان پاسداران
دکتر رومینا روانبخش
دکتر رومینا روانبخش
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان کیست تخمدان، هودکتومی، درمان بیماری های رحم، جراحی ترمیمی واژن
تهران، پاسداران
دکتر مریم گل نواز
دکتر مریم گل نواز
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های رحم، جراحی رحم، درمان خونریزی رحم، جراحی ترمیمی واژن
تهران، پاسداران
دکتر زنان زایمان
دکتر زنان زایمان
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان زگیل تناسلی، جوانسازی واژن، جراحی رحم، مراقبت های دوران بارداری
تهران، -
دکتر مریم دلنواز
دکتر مریم دلنواز
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان خونریزی رحم، درمان بیماری های رحم، تزریق چربی به واژن، درمان میوم رحم
تهران، پاسداران
موتور جست‌وجوی دکتر بیگ همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger