دکتر طب سوزنی
دکتر طب سوزنی
متخصص: طب سوزنی
زمینه‌های کاری: درمان سندرم تونل کارپ، طب سوزنی، سیاتیک و تنگی کانال نخاعی، درمان سندرم پای بیقرار، طب سوزنی ناباروری (خانم ها و آقایان)
اصفهان، -
موتور جست‌وجوی دکتر بیگ همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger