خوی (محله قاضی)
خوی (محله قاضی)
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن و زیر بغل، IUD گذاری، مراقبت های قبل از بارداری، تغذیه جهت افزایش هوش جنین، مشاوره ژنتیکی و فرزندآوری
خوی، -
موتور جست‌وجوی دکتر بیگ همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger