گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره پایتخت (شمس آبادی)
گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره پایتخت (شمس آبادی)
شعبه دو
زمینه‌های کاری: درمان دانش آموزان دچار اختلالات یادگیری، تست هوش، درمان اختلالات گفتار مربوط به کودکان، مشکلات تلفظ، عکس از حنجره
اصفهان، خیابان شمس آبادی
گفتاردرمانی دکتر ناصر زارعی شمس آبادی
گفتاردرمانی دکتر ناصر زارعی شمس آبادی
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: استروبوسکوپی حنجره، مشکلات تلفظ، مشاوره در استرس و اضطراب، درمان کودکان بیش فعال و دچار نقص توجه، جلسات افزایش توجه و رفتار درمانی
اصفهان، خیابان کاوه
موتور جست‌وجوی دکتر بیگ همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger