دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو (شریعتی)
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو (شریعتی)
فلوشیپ: ایمپلنت، زیبایی، ارتودنسی
زمینه‌های کاری: جرم گیری، پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان، ونیر کامپوزیت
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سینا فیروزان (شریعتی)
دکتر سینا فیروزان (شریعتی)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت بدون درد و خون ریزی، جراحی دندان، روکش تمام سرامیکی، پروتز متحرک دندان، ارتودنسی
تهران، شریعتی
دندان پزشکی رویالدنت (شریعتی)
دندان پزشکی رویالدنت (شریعتی)
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، روکش دندان، جراحی دندان، سفید کردن دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر کاملیا علیجانی (شریعتی)
دکتر کاملیا علیجانی (شریعتی)
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی، اوردنچر، فلوراید تراپی، طرح لبخند
تهران، -
دکتر مظفر شریعتی
دکتر مظفر شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان، روکش دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر آسیه شریعتی
دکتر آسیه شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، ارتودنسی، ایمپلنت، بازسازی دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر بتول شریعتی
دکتر بتول شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر حسن شریعتی
دکتر حسن شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ارتودنسی، ترمیم دندان، فیشور سیلانت، جراحی دندان
تهران
دکتر سلما شریعتی
دکتر سلما شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان
تهران
دکتر سیدمسعود شریعتی
دکتر سیدمسعود شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سیروس مفتون
دکتر سیروس مفتون
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، جرمگیری دندان، روکش دندان، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شهلا رمزی
دکتر شهلا رمزی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، بلیچینگ، طرح لبخند، روکش دندان، پروتز متحرک دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر فرشته مدرسی (شریعتی)
دکتر فرشته مدرسی (شریعتی)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، جرمگیری دندان، پروتز متحرک دندان، جراحی دندان، بازسازی دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر ملیحه شریعتی
دکتر ملیحه شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، جراحی دندان، پروتز متحرک دندان، طرح لبخند، بازسازی دندان
تهران
دکتر مهسا شریعتی
دکتر مهسا شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ترمیم دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی
تهران
دکتر میثم شریعتی
دکتر میثم شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، اوردنچر، لمینت دندان، روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر فرشته مدرسی ( شریعتی )
دکتر فرشته مدرسی ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان، روکش دندان، بازسازی دندان، لمینت دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شهلا رمزی ( شریعتی )
دکتر شهلا رمزی ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، لمینت دندان، ارتودنسی، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سیروس مفتون ( شریعتی )
دکتر سیروس مفتون ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، لمینت دندان، فیشور سیلانت، فلوراید تراپی، ترمیم دندان
تهران، خیابان شریعتی
موتور جست‌وجوی دکتر بیگ همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger