دکتر حانیه پاینده (ظفر)
دکتر حانیه پاینده (ظفر)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه، دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی
تهران، شریعتی
دکتر نیلوفر چرخند (ظفر)
دکتر نیلوفر چرخند (ظفر)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، ایمپلنت، روکش دندان، درمان ریشه، ونیز کامپوزیت
تهران، جردن
دندان پزشکی رویالدنت (ظفر)
دندان پزشکی رویالدنت (ظفر)
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، روکش دندان، جراحی دندان، سفید کردن دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر صالحه هژیر (ظفر)
دکتر صالحه هژیر (ظفر)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بازسازی استخوان فک، فیشور سیلانت، سفید کردن دندان، بروساژ دندان
تهران، خیابان ظفر
دکتر کاملیا علیجانی (ظفر)
دکتر کاملیا علیجانی (ظفر)
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی، اوردنچر، فلوراید تراپی، طرح لبخند
تهران، -
دکتر مروارید ظفر
دکتر مروارید ظفر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، پروتز متحرک دندان، ایمپلنت، ترمیم دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر محمد ظفرآسوده
دکتر محمد ظفرآسوده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، اوردنچر، ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی، بلیچینگ
تهران
دکتر فرزانه رشیدی ظفر
دکتر فرزانه رشیدی ظفر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، بلیچینگ، ترمیم دندان، روکش دندان، جراحی دندان
تهران
دکتر ظفر مهدوی ایزدی
دکتر ظفر مهدوی ایزدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، روکش دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر سمیه میر ظفرجویان
دکتر سمیه میر ظفرجویان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، طرح لبخند، روکش دندان، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر اسماعیل ظفری
دکتر اسماعیل ظفری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان، لمینت دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر آرش ظفرفاضلی
دکتر آرش ظفرفاضلی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، پروتز متحرک دندان، سفید کردن دندان، پروتز ثابت دندان، فیشور سیلانت
تهران
موتور جست‌وجوی دکتر بیگ همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger