گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (آزادی)
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (آزادی)
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، موسیقی درمانی، گروه درمانی، بیش فعالی، اتیسم
تهران، خیابان آزادی
موتور جست‌وجوی دکتر بیگ همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger