کاردرمانی برنا
کاردرمانی برنا
طب فیزیکی و توانبخشی
زمینه‌های کاری: دیستروفی دوشن، ماساژ درمانی، بیوفیدبک تراپی، درای نیدلینگ، نقشه برداری مغز
تهران، خیابان پیروزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (شهدا)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (شهدا)
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، آفازی، کاردرمانی اندام فوقانی و مهارت های دست، بازی درمانی، کم شنوایی
تهران، پیروزی
موتور جست‌وجوی دکتر بیگ همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger