کاردرمانی باران (فلکه پنجم فردیس)
کاردرمانی باران (فلکه پنجم فردیس)
زمینه‌های کاری: نقص توجه و تمرکز، درمان اختلالات حرکتی، یکپارچگی حسی، درمان اختلال بلع، درمان فلج مغزی
فردیس، فلکه پنجم
موتور جست‌وجوی دکتر بیگ همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger